За нас    Контакти        
Вход          Любими (0)          Локация
Аптека Елица
Пн-Пк 08:00 - 21:00ч Сб-Нд 08:00 - 20:00ч

Общи условия

Общи Условия

Важна информация за клиенти:
Продажбата на лекарствени продукти от apteka-elica.bg е строго забранена за лица под 18 години! Продажбата на лекарствени продукти с режим на отпускане по лекарско предписание е забранена по интернет!
Цените на продуктите в САЙТА "apteka-elica.bg" са само за онлайн пазаруване и е възможно да се различават от цените във физическият обект на “Аптека Елица” и нейните партньори.
Промоциите, обявени на "apteka-elica.bg" се отнасят за онлайн пазаруване и могат да се различават от промоциите във физическият обект “Аптека Елица” и нейните партньори. Всички промоции са до изчерпване на наличните количества.
За подробна информация относно различните точки в тези Общи Условия последвайте линка приложен към всяка точка.

1. Общи разпоредби:

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на стоки чрез използване на интернет страницaтa www.apteka-elica.bg, преди да извършите покупка на стока.

Страницата е собственост на “Елица Фарма“ ООД и по-нататък в изложението се нарича за краткост “САЙТA”."Елица Фарма" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 103651348, със седалище и адрес за контакти: гр. Варна, 9000, ул.Шипка №16

С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между доставчика – “Елица Фарма” ООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.

САЙТЪТ предоставя възможност за покупка – бързо и удобно, на избрани от потребителя стоки, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.
В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.
С продължаване на използването на сайта Вие приемате тези условия.
Доставчикът си запазва правото по всяко време да изменя, по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.
Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.
С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Вие се съгласявате да получавате кратки текстови съобщения (SMS) и/или мейл с важна информация относно вашата поръчка или вашия профил в apteka-elica.bg.

2. Авторски права:

Съдържанието в САЙТА – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на “Елица Фарма” ООД и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. Новините в този САЙТ са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на “Елица Фарма” ООД е непозволено.

3. Стоки:

САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн покупка на стоки, посочени в него. САЙТЪТ предоставя богат избор на стоки от реномирани търговски марки с подробни описания и снимков материал. Стоките, които се предлагат за продажба чрез САЙТА са оригинален продукт на посочената върху тях търговска марка.
Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.
Възможно е да съществуват известни разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и действителните (реални) цветове на продукта.Цената на стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси. Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

4. Конфиденциалност и декларация за защита на личните данни:

Типовете информация, които събираме са следните:
• Информацията, която ни давате:
Съхраняваме всички данни, които ни предоставяте, чрез въвеждането им на нашия сайт или по друг начин. Имате възможност да откажете да ни предоставите определена информация, но така няма да можете да се възползвате от всички функции. Информацията, която ни предоставяте, се използва за да удовлетворим Вашите нужди, да подобрим пазаруването Ви, както и комуникацията си с Вас. Такива данни са например Вашето име, дата на раждане и възраст, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, други данни за контакт (телефонен номер) и др.
• Автоматична информация:
Получаваме различни типове информация, когато взаимодействате с нас. Например, както много сайтове и ние използваме “бисквитки”, като така получаваме определен тип информация, когато вашият уеб браузър има достъп до apteka-elica.bg, до реклами или друго съдържание използвано от името на apteka-elica.bg посредством други сайтове.
• Имейл комуникация:
За да бъдем по-полезни за Вас, ние получаваме информация, когато отворите имейл изпратен от името на apteka-elica.bg. Всеки потребител изрично дава съгласието си да получава рекламни съобщения на своята електронна поща. Когато изпращаме даден имейл, ние правим проверка на списъка с потребители, които ще получат този имейл. В края на всяко имейл съобщение има линк, чрез който можете да се откажете от получаването на тези имейли.
Защитена ли е моята информация?
• За да защити Вашата информация по време на предаването й, apteka-elica.bg използва Secure Sockets Layer (SSL) протокол, който криптира информацията, която въвеждате.
• apteka-elica.bg не съхранява информация за Вашите дебитни и кредитни карти.
• Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от apteka-elica.bg потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на apteka-elica.bg за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от не овластено лице.
До каква лична информация имам достъп?
В съответствие с приложимите разпоредби имате следните права:
• на коригиране: когато считате, че вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени;
• на изтриване "да бъдеш забравен": можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е разрешено от закона;
• на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение;
• на достъп до информация – Потребителят има право да изисква информация относно обработваните и съхраняваните лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, както и за целта на обработването. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ да се идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
• на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
• да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание;
• на преносимост на данни: когато имаме законово основание и e технически осъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна;
• да подадете жалба до компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни;
• В случаите, в които с цел сключване или изпълнение на договор, Вие сте бил обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, Вие имате право ако сметнете за необходимо, да изразите гледната си точка, да оспорите това наше решение, като и да поискате човешка намеса в разглеждането му.
• apteka-elica.bg Ви дава достъп до широк спектър от информация, като информацията за личния профил и информация за поръчките направени от Вас. Данни за поръчка направена без регистрация, получавате на своята електронна поща.

Могат ли деца да използват apteka-elica.bg?
apteka-elica.bg не позволява на лица под 18 години да ползват сайта, в т.ч. създаването на личен профил и правенето на поръчки. Ако лицето е под 18 години, се допуска ползването на сайта от негова страна при съгласие от носещия родителска отговорност за детето. Такова съгласие се декларира чрез прикачване на декларация за съгласие за ползване на apteka-elica.bg попълнена от родител или настойник.

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 519, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg


5. Ограничаване на отговорността:

“Елица Фарма” ООД прави всичко възможно за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТ. “Елица Фарма” ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки.
Съветите на фармацевт в онлайн чат, по телефон, e-mail или друга форма на комуникация са препоръчителни и имат за цел подпомагане избора на продукт. Същите не се ангажират с пълна и подробна преценка на здравословното състояние.
При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта www.apteka-elica.bg препоръчваме консултация с личния лекар или фармацевт. Аптека Елица не препоръчва самолечение без консултация със специалист.

6. Условия за сключване на договор – регистрация:


За да пазарувате от САЙТА се нуждаете от регистрация. Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии , като това да научавате първи за нашите специални оферти, отстъпки и нови колекции. След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница.

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, Потребителят трябва: да е попълнил вярно on-line форма, намираща се на САЙТА. При попълване на формата ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.


7. Сключване и изпълнение на договора:

С натискането на бутон, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия” разположен на уебсайтa www.apteka-elica.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

Поръчка на стока не може да бъде извършено, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва по указания по-горе начин – чрез натискане на бутон „Съгласен съм с Общите условия”.

Можете да поръчате избраните стоки, в избраните количества, като ги добавите в количката и натиснете бутона “Поръчай”. На страницата за поръчката попълнете Вашите данни в коректните места за тях: Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес и др.; Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице); Изберете начин на плащане;

При предоставяне на непълни,некоректни или неверни данни, клиентът губи правото си да получи направената поръчка.

След като попълните Вашите данни и изберете начин на плащане, изпратете поръчката. При направена от Вас поръчка в САЙТА, ще получите автоматично потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес, с което Ви уведомяваме за успешно приета поръчка.

С натискане на бутон, указващ изрично „ПОКУПКА”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен.

8.Рекламация и връщане на стока

Всеки клиент/потребител на apteka-elica.bg има правото да върне закупена стока от онлайн аптеката в 14дневен срок от нейното получаване/пристигане в офиса на доставчика посочен от клиента/. Като за целта не е задължително да се посочи причината за отказ и връщане на продукта/ите.
Необходимите условия да се осъществи връщането са:

8.1. Да уведоми apteka-elica.bg чрез посочените канали за комуникация(телефон, e-mail), като е препоръчително това да се случи първо по телефона, след което да следва инструкциите на наш служител за последващите действия, но не по-късно от 14дни след получаване/пристигане в офиса на доставчика посочен от клиента/.
8.1.1 Необходимо е попълването на стандартен формуляр за упражняване правото на отказ. Приложен в САЙТА.
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
- Поръчано на*/получено на*
- Име на потребителя/ите
- Адрес на потребителя/ите
- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
- Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

8.2. Да е в неговата оригинална опаковка и кутия /кашон/, във вида в който е получен с всички прилежащи документи/листовки.
8.3. Да е с оригиналните етикети, без индикации,че Продуктът е употребяван или повреден по някъкав начин.
8.4. Задължително приложен касов бон и/или друг документ показващ съответната покупка. Върнати пратки без касов бон няма да бъдат приети.
8.5. Задължително условие при замяна или връщане на продукт е да е сложен индикатор за ЧУПЛИВО и ПРЕГЛЕД на продукта, като това трябва да се заяви в куриерската фирма /ЕКОНТ или СПИДИ/ от клиента при предаването на продукта.
8.6. Цената на доставка в двете посоки се заплаща от клиента, в случай на двупосочна доставка.
Възстановяването на сумата става с паричен превод чрез куриерска фирма ЕКОНТ или СПИДИ в рамките на 7 работни дни /14 календарни дни/от датата на пристигане на стоката в куриерската фирма. За покупки заплатени чрез един от онлайн методите за плащане, сумите за тях ще се възстановят чрез банков превод.
Линк за опнлайн решаване на спорове ЕК
https://ec.europa.eu/
*Правото на Клиентите на apteka-elica.bg да връщат закупени онайн продукти в 14 дневен срок НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.

Стоки, които не подлежат на замяна и връщане, поради хигиенни причини или съображения за защита на здравето по смисъла на чл. 57, т. 4 и т. 5 ЗЗП са:

Бельо, наколенки, чорапи, чорапогащи, колани, ортези, коректори, пояси, инхалатори, апарати за кръвно и всякакви други, чието изпробване предполага пряк и по-продължителен контакт с тялото, а също така и бебешки храни, козметика, адаптирани млека и други хранителни продукти. Описаните в настоящия пункт продукти могат да бъдат върнати или заменени в законовия срок, в случаите когато тяхната търговска опаковка не е нарушена (продуктите са неразпечатвани).

При упражняване правото на отказ потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

9.Законова гаранция:

По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

10. Цени:

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

11. Доставка


Доставката на Стоките и предоставянето на Услугите е само на територията на България. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от apteka-elica.bg над стойност 99.99 лв. (с ДДС) ще бъде безплатна за Клиента и се извършва с куриерска компания Спиди / Еконт. Цената на доставката на продукти, предлагани от apteka-elica.bg на стойност на/под 99.99 лв. (с ДДС) ще е според тарифата на съответния доставчик Спиди / Еконт.

Лично вземане!
След избора на продукт/и от САЙТА и уточнение с наш служител по телефон и/или мейл, може да си получите поръчаните продукти и заплатите в някой от физическите ни аптеки(обекти), без такса за доставка най-рано на следващият ден или в удобно за вас време съобразено с работното време на съответния обект.

Целта ни е да ви доставим възможно най-бързо поръчаните продукти на посоченият от вас адрес, като:
-Поръчки направени до 14:00 часа в работни дни се доставят на следващия работен ден или възможно най-скоро според обстоятелствата.
-Поръчки направени след 14:00 часа в работни дни или направени в празнични и почивни дни, както и събота и неделя, се доставят до два работни дни. Доставчикът се задължава, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за продажба на Стоки от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Спиди или Еконт Експрес ООД пратка, съдържаща Стоката.
Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати (ако все още не са) поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офис на куриера до поискване от потребителя. apteka-elica.bg или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефон или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
При получаване на пратката, Клиентът се задължава да спази изискванията и правилата за доставка на съответния доставчик. В случай, че Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Клиентът се е отказал от договора за продажба на Стоки от разстояние.
Вашата поръчка ще бъде опакована, заедно с придружаващите я документи – договор за продажба в стандартно съдържание, което съставлява и потвърждение за направените заявки. Когато куриерът Ви я достави, можете да я проверите, за да се убедите, че всичко е наред. Лекарствени продукти не подлежат на връщане.
В случай, че apteka-elica.bg нe мoжe дa изпълни направената поръчка пopaди тoвa, чe нe paзпoлaгa c пopъчaнитe cтoĸи, ще yвeдoми зa тoвa пoтpeбитeля своевременно (в рамките на обявените дни за обработка на поръчките) за забавянето чрез обаждане по телефона, SMS или имейл. При невъзможност за осигуряване на поръчаните стоки при поръчки, платени с карта, apteka-elica.bg е длъжна да yвeдoми зa тoвa пoтpeбитeля своевременно чрез обаждане по телефона, SMS или имейл. (в рамките на обявените дни за обработка на поръчките) и да възстанови сумата в 14 дневен срок от момента на установяване на липсата.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

Липса на наличност на поръчаната стока;
Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

В редки случаи при недостатъчна наличност на заявените продукти, може да се получи забавяне или отлагане на доставката, като клиентът се уведомява от служител на apteka-elica.bg за забавянето чрез обаждане по телефона, SMS или имейл. apteka-elica.bg не гарантира изрично наличността на стоката към момента на приключване на поръчката.

apteka-elica.bg използва куриерски фирми Speedy и Econt. Съгласявайки се с общите условия, клиентът се съгласява и с условията за доставка.

Използването на услугите на apteka-elica.bg може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели.

12.Плащане

Предлагаме следните начинин на плащане:
12.1. Наложен платеж- в брой. При този метод за разплащане вие плащате при получаване на поръчката си директно на куриера, който ви доставя пратката или в офиса на куриерската фирмa.
12.2. Дебитни и кредитни карти- След преминаване на процедурата по поръчката изберете начин на плащане – Дебитни и кредитна карти. Системата автоматично ще ви пренасочи към модул на ДСК Банк, където се въвеждат данните от картата и се извършва плащането.
Видове карти с които можете да платите: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Плащането с дебитни и кредитни карти е валидно за територията на България.
Ако изберете начин на плащане чрез кредитна или дебитна карта, това означава автоматично, че давате своето изрично съгласие плащането на стоката да бъде извършено авансово – преди нейната доставка. Въпреки извършеното авансово плащане на стоката, това не намалява всички останали права, които притежавате, във връзка с покупката.
Всички плащания с карти са защитени с последните протоколи за защита при онлайн плащания.
12.3. Еpay- За да извършите плащане през системата на ePay е необходимо да бъдете регистрирани в системата.След като приключите с поръчката ще бъдете автоматично пренасочен(а) към сайта на еPay, където да въведете необходимите данни и да извършите плащането.
12.4. С банков превод на посочена от доставчика сметка, като плащането може да бъде извършено и на каса на EasyPay.
IBAN: BG65STSA93000026111902
BIC: STSABGSF
Банка ДСК – ЕАД

Важна информация за клиентите на apteka-elica.bg:

Екипът на Аптека Елица се старае да поддържа винаги актуална информация на сайта apteka-elica.bg. При смяна на визии и съдържание на продукти, се изисква определено технологично време, за да може информацията да се обнови и на сайта apteka-elica.bg.

Последна промяна: 03.2022 година


copyright 2024 apteka-elica.bg